Bir Soru Sorun
Soru Gönder

Özgeçmiş

Doğum: 1 Mayıs 1977 Konya'nın Çeltik ilçesi
İlk-orta öğrenim: Çeltik 100.Yıl İlkokulu, Eskişehir 19 Mayıs Ortaokulu
Lise: Eskişehir Atatürk Lisesi
Üniversite: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (mezuniyet yılı; 2002)
Uzmanlık: Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Devamı

MAKALELER

Şikayetleriniz doğrultusunda muayenenizi yapıyor,
size en uygun tedavi yöntemlerini sunuyoruz.

COUMADİN - DİYET ETKİLEŞİMİ

Kalp kapağı protezi gibi yabancı maddelerle karşılaşan ya da toplardamar yetersizliği, kalpte balonlaşma ya da atriyal fibrilasyon gibi ritim bozukluklarında durağan hale gelen kan pıhtılaşma eğiliminde olur.

Detay
KALP KAPAK HASTALIKLARI

Kalp akciğerlerden oksijen yüklenmiş kanı (temiz kan olarak da bilinir) dokulara, dokulardan oluşan karbondioksiti ise (kirli kan olarak da bilinir) vücuttan uzaklaştırılması için akciğerlere pompalar.

Detay
KALP RİTİM BOZUKLUKLARI

Kalbe gelen kan önce kalbin kulakçıklarında toplanır, daha sonra karıncıklara geçerek vücudun tüm doku ve organlarına ulaştırılmak üzere pompalanır. Bu işlemin sürekli tekrarı kanın devamlı olan hareketliliğini sağlar.

Detay
KALP YETMEZLİĞİ

Vücudumuzda bulunan tüm yapıların yaşayabilmeleri ve üstlendikleri görevleri yerine getirebilmeleri için enerjiye, dolayısı ile oksijen ve besin maddelerine ihtiyacı vardır.

Detay
ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG)

Kalbin elektriksel aktivitesinin özel kağıtlara yazdırılma işlemine elektrokardiyografi (EKG) denilmektedir. Kalbin elektriksel aktivitesi cilde yerleştirilen küçük metal diskler (elektrotlar) vasıtasıyla ölçülmektedir.

Detay
EKOKARDİYOGRAFİ (EKO)

Yüksek frekanslı ses dalgaları (ultrason) ile kalbin görüntülenmesidir. Ultrason dalgaları, insan kulağının duyma sınırının ötesinde bir sestir.

Detay
HOLTER

Kalp ritminin uzun süre ile izlenmesini gerektiren durumlarında kullanılır. Göğse yapıştırılan elektrotlar ile algılanan elektriksel uyarılar kablolar aracılığı ile ya da son dönemlerde kullanılmaya başlayan bluetooth gibi yöntemlerle kayıt cihazına yüklenir.

Detay
KORONER ANJİYOGRAFİ - BALON - STENT

Kalp damar hastalığı şüphesi var ise ya da efor testi/sintigrafi ile damar hastalığı varlığına yönelik sonuçlar elde edilir ise damar hastalığı varlığını ve damar hastalığı varsa şiddetini belirlemek için koroner anjiyografi yapılır.

Detay
FİZİKSEL AKTİVİTE VE EGZSERSİZ

Kaslardaki kasılma ve gevşeme hareketleri ile oluşan harekete fiziksel aktivite, belli bir düzeni olan, şekli, şiddeti, sıklığı proğlamlanarak ugulanan fiziksel aktiviteler ise egzersiz olarak tanımlanır.

Detay
METABOLİZMA VE DİYET

Besin maddeleri organizma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için dışarıdan alıma zorunluluğu olan su, mineral, vitamin, protein, yağ ve karbonhidrat gibi organik ve inorganik molekülleri barındıran yapılardır.

Detay