Koroner Anjiyografi - Balon - Stent

Kalp damar hastalığı şüphesi var ise ya da efor testi/sintigrafi ile damar hastalığı varlığına yönelik sonuçlar elde edilir ise damar hastalığı varlığını ve damar hastalığı varsa şiddetini belirlemek için koroner anjiyografi yapılır.

KORONER ANJİYOGRAFİ

 

Kalp damarlarının görüntülenmesidir. Klinik olarak kalp damar hastalığı şüphesi var ise ya da efor testi veya sintigrafi ile damar hastalığı varlığına yönelik sonuçlar elde edilir ise damar hastalığı varlığını ve damar hastalığı varsa şiddetini belirlemek için koroner anjiyografi yapılır.

Koroner anjiyografi kasık, bilek ve ya dirsek bölgesinden kalp damarlarının başlangıcına kadar uzatılan bir katater (bir çeşit borudur) içinden radyografik olarak filmde görülebilen bir sıvı enjekte edilerek damar içinin görüntülenmesi işlemidir.

Anjiyografi için girişim için kasık bölgesi, el bileği veya dirsek hizasındaki atardamarlardan birisi kullanılır. Lokal anestezi ile uyuşturulan bölge atar damarı vasıtası ile görüntülenmek istenilen damara kadar katater olarak adlandırılan içi boş bir boru gönderilir.

Koroner anjiyografide kalbin beslenmesinden sorumlu koroner arter ağzına kadar uzatılmış kataterlerden radyografik olarak görülebilen opak olarak adlandırılan sıvı enjekte edilir. Damarda bir tıkanıklık olması opak maddenin ilerleyememesinden, damar içinde darlık olması da opağın darlık olan bölgeden geçerken incelmesi sonra normal damarda tekrar eski kalınlığına ulaşmasından anlaşılır. Değişik pozlarda çekilen sine filmler değerlendirilerek karar verilir.

 

1-    Damarlar normal çıkabilir, sadece risk faktörleri var ise risk faktörleri tedavi edilir.

2-    Hafif darlıklar çıkabilir, ilaç tedavisi ile ileriye yönelik tedbirler alınır ve hayat tarzı değişiklikleri önerilir.

3-    Ciddi darlık veya kalp krizine neden olan yeni bir tıkanıklık çıkabilir, balon ve stent yöntemi ile sıkıntılı bölge açılır.

4-    Çok sayıda veya kritik konumlarda darlık olması gibi bazı durumlarda ameliyat kararı verilebilir.

5-    Tüm damar yapılarının kötü olduğu çok sayıda, yaygın darlıklar durumunda stent ve cerrahi uygun değilse yoğun ilaç tedavisi verilebilir.

 

 

BALON VE STENT UYGULAMASI

 

Kalp damarının bir veya iki yerinde kan akımına engel olan darlık varlığı veya kalp krizi sonrası tıkanıklık tespit edilmesi durumunda o bölgenin açılması için yapılan bir çeşit girişimdir.

Koroner anjiyografide olduğu gibi kalp damarlarının başladığı yere yerleştirilen katater içinden özel bir kılavuz tel eşliliğinde ucunda dışı tel bir kafes ile sarılı şişmemiş balon olan balon katateri damarda darlığın olduğu yere ulaştırılır. Balon uygun basınç ve süre şişirilerek damar iç çapını genişletir ve söndürülür. Balonun dışındaki tel kafes (stent) genişlemiş olarak kalır ve damarın tekrar daralmasına engel olur.