Ekokardiyografi (EKO)

Yüksek frekanslı ses dalgaları (ultrason) ile kalbin görüntülenmesidir. Ultrason dalgaları, insan kulağının duyma sınırının ötesinde bir sestir.

Yüksek frekanslı ses dalgaları (ultrason) ile kalbin görüntülenmesidir. Ultrason dalgaları, insan kulağının duyma sınırının ötesinde bir sestir. Sesi oluşturan ve kalp duvarları, kalp kapakçıkları gibi yapılardan farklı oranlarda geri dönen sesleri algılayan bir cihaz aracılığı ile ortaya çıkan bilgiler bilgisayar programları ile analiz edilip görüntü elde edilir.

Ekokardiyografi pratik ve kalp hakkında önemli bilgiler veren, birçok kalp hastalığında tanı koydurucu bir tetkiktir.

Ekokardiyografi ile kalp kapak hastalıkları, kalp boşluklarının büyüklükleri, kalp kaslarının hareketleri, kalp içi basınçlar, özellikle daha önce felç geçirenlerde kalp kökenli pıhtı varlığı, kalp deliklerinin varlığı ve kalp tümörlerinin tespiti gibi kalbe ait birçok yapısal ve fonksiyonel durum ortaya konabilir.

Ağrısızdır, hasta için zararlı değildir, radyasyon yaymaz, gebelerde kullanımı güvenlidir.