Makaleler
» Kalp Damar Hastalıkları
» Kalp Kapak Hastalıkları
» Kalp Ritim Bozuklukları
» Kalp Yetmezliği
» Elektrokardiyografi (EKG)
» Ekokardiyografi (EKO)
» Holter
» Koroner anjiyografi - balon - stent
Kalp Damar Hastalıkları ile Mücadele Stratejileri

I - Kalbin yapısını ve fonksiyonlarını bilmek, Kalp Hastalıklarını tanımak

Kalbinizi yaşam alanınız, hastalıkları ise yaşam alanınıza müdahale eden düşmanlar olarak değerlendirmelisiniz. Düşman ile olan savaşı kazanmada en önemli basamak yaşam alanınızı iyi bilmek ve düşmanınızı tanımaktır.

Dünyada tüm ölümlerin yaklaşık yarısı kalp ve damar hastalıklarından olmaktadır

Dolayısı ile kalbin yapısı, fonksiyonları, hastalıkları, hastalığa yol açan nedenleri ve kalp hastalıkları ile ilişkili rahatsızlıklarının bilmesi kişinin, coğrafya, tarih, fizik ya da kimya bilmesi kadar hatta belki daha da önemlidir.

II - Kalp hastalığına neden olan risk faktörlerini tespit etmek

Hastalıklarla savaşta hastalığın ortaya çıkmasına neden olan ve hastalığı besleyen unsurlar “ki kalp ve damar hastalıkları risk faktörleri olarak nitelendirilirler” tespit edilmelidir. Bu nedenle herhangi bir hastalık belirtisi olmasa bile 40’lı yaşlarınızda veya belirgin risk faktörleriniz varsa 30’lu yaşlarınızda sağlık kontrolünü yaptırmalısınız.

Mümkünse hastalık ortaya çıkmadan tüm risk faktörleri tespit edilmeli, gerekli yaşam tarzı düzenlemeleri yapılmalı ve gerekiyorsa tedavileri başlanmalıdır. Hastalık ortaya çıktı ise gerekli tedavilerin yanında hastalığın ilerlemesine engel olmak ve iyileşme sürecini hızlandırmak için yine risk faktörleri ile mücadele edilmelidir.

 

III - Sağlık durumunuzun farkında olmak

Kalp sağlığı gidişatının hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlayabilen dosyalama, hasta eğitimi ve rehberlik hizmetleri uygunsuz tanı ve gereksiz tedavilerin önüne geçer, hasta ve doktorun hastalığı yönetmede doğru tercihler yapabilmesini sağlar.

Önceden yaşanılan kalp hastalıkları sırasında meydana gelmiş EKG değişiklikleri olan ya da yapısal olarak normalden farklı EKG’si olan hastalar önceki EKG’leri bilinmediğinden her acil servise başvurduğunda kalp krizi tanısı alabilmekte, gereksiz yere hastaneye yatırılıp birtakım tanısal testler yapılabilmektedir. Yine daha önce kullandığı ve fayda göremediği tedavi protokolleri hastanın yetersiz bilgisi ve yetersiz dosya içeriği nedenleri ile tekrar tekrar denenebilmektedir. Bu örneklerde olduğu gibi durumlarla karşılaşmamak için kalp sağlığınız, kalp sağlığını tehdit eden risk faktörleriniz, hastalık ve risk faktörleri ile olan mücadeledeki mevcut durumunuz, almakta olduğunuz tedavileriniz gibi bir takım parametreleri bilmeniz, sağlık gidişatınızı gösterir bilgi ve belgelerinizi her an hekimlerinize sunulmak üzere dosya halinde hazır tutmanız tanı ve tedavinizin doğru ve hızlı bir şekilde yapılmasına olanak tanıyacaktır. 

 

IV - Kişiselleştirilmiş yaşam tarzı düzenlemelerini yapmak

Her bünye ve tanısal olarak isimleri aynı olsa bile her hastalık farklı karakterler taşımaktadır. Dolayısı ile her bireyin kalp hastalıklarından korunmasında, kalp hastalıklarının ilerlemesinin azaltılmasında ve kalp hastalıklarının iyileştirilmesinde izleyeceği yollar birbirinden farklı olacaktır.

Paket diyet programları ve egzersiz programları kalp hastalıkları ile mücadelede yeterli olmayabilir ya da daha önemlisi ölümcül sonuçlar doğurabilen riskler içerebilir. En yüksek verimliliğin ve en düşük seviyede riskin belirlendiği ilgili sağlık profesyonellerince düzenlenen alışık olduğunuz ve sosyal yaşam koşullarınız ile uyumlu, uygulanabilir diyet ve egzersiz uygulamalar, ihtiyaç durumunda psikoterapi ve rehabilitasyon programlarına katılım uzun vadede fayda görebileceğiniz yöntemlerdir. 

 

V - Belirli aralıklarla periyodik sağlık kontrollerini yaptırmak

Kalp hastalıkları çoğu zaman sinsi seyrederek ilk belirti olarak ölümcül kalp krizi, ritim bozuklukları ya da kalp yetmezliği olarak karşımıza çıkabilir. 

Her ne kadar bu hastalıkların önceden tahmin edilebilmesi mümkün olamasa da birtakım risk faktörlerinin varlığı veya tedbir almış olsak bile yeterli kontrolünün sağlanamaması kalp hastalıklarının meydana gelmesine, kötüleşmesine ve ağır seyir göstermesine neden olabilir. Kişiye özel belirlenmiş zaman aralıklarında gerekli kontrollerin yapılması kalp damar hastalığı ve risk faktörleri ile mücadelede hayati önem taşımaktadır.